Praksis på Coop

Vi tilbyr arbeidstrening i ordinære bedrifter for VTA-ansatte, her fra Coop.