Barne- og ungdomsarbeider

Ønsker du å jobbe i barnehage?

Vi har ulike kurs- og opplæringstilbud til våre AFT-deltakere. Et av dem er barne- og ungdomsarbeider. Vi tilbyr ekstern arbeidstrening, samt bistand til å gjennomføre fagbrevet.

Vårt tilbud innenfor barne- og ungdomsarbeider er som følger:

  •  Praktisk opplæring og generell innføring i arbeidet i barnehage. Vi samarbeider nært med barnehagen Ragnas Hage, som også er eid av Stiftelsen Ragna Ringdals Dagsenter. Dette er en barnehage med mange avdelinger, dyktige personale og ledere.
  • Oppfølging av arbeidstrening i barnehage, etter behov.
  • Vi tilrettelegger for, veileder og bistår deltakere som ønsker å ta fagbrev i Barne- og helsefagarbeider, parallelt med arbeidstreningen.