For arbeidssøkere

Hvorfor skal man søke seg inn for å få veiledning og arbeidstrening akkurat hos oss?

Vi har et spennende og inkluderende miljø i vår lille bedrift, hvor man både får god veiledning og har mulighet til å delta aktivt i produksjon. Vi tilbyr et åpent, varmt og humørfylt miljø i trygge omgivelser, hvor målet er at du får opparbeidet tillit til egen arbeidsevne og deretter jobb. Våre veiledere og arbeidsledere er høyt kvalifiserte. De hjelper deg å tenke nytt, finne ditt potensiale og å bygge opp et fundament rundt det.

For arbeidssøkere

Hvorfor ønsker folk å jobbe på Nordpolen Industrier?

Vi har et meget godt arbeidsmiljø på alle nivå, og er flinke til å tilpasse arbeidsoppgaver sånn at du som jobber her trives og blir utfordret. Vi jobber mye på vår produksjonsavdeling, med pakking, bretting, honning; i vår kantine, hvor vi smører lunsj, lager syltetøy; dessuten leier vi ut arbeidskraft til andre bedrifter, hvor vi høster inn epler, jobber i matbutikker, på kafeteria, på et datafirma, og jobber med bilvask – så vi har mange muligheter for vår herlige gjeng!