Arbeidsforberedende trening (AFT)

AFT er et tilbud for deg som er usikker på dine yrkemessige ønsker og forutsetninger. Hos Nordpolen Industrier benytter vi oss av Løft-metodikken, og det betyr at vi hjelper deg med å finne dine ressurser og ditt mestringspotensiale, gjennom aktiv lytting og etablering av mål. Sammen med deg gjør vi en kartlegging av dine interesser, yrkesønsker, muligheter i arbeidslivet, samt hvilket behov for eventuelle tilrettelegging du vil ha for å fungere i jobb. Gjennom profesjonell veiledning, skreddersydd opplæring, arbeidstrening og kompetanseutvikling skaper du positive endringer som gir deg nye muligheter i arbeidsmarkedet. Målet med tiltaket AFT er å styrke dine muligheter i arbeidsmarkedet, og bistå til at du kommer i gang med en utdannelse eller i fast arbeid.

Arbeidstrening er viktig i AFT. Du vil få arbeidstrening hos oss, som miljøarbeider her på Nordpolen Industrier og i ekstern praksis. Vi har et nært samarbeid med barnehagen Ragnas Hage, samt flere arbeidsplasser hvor du har mulighet for å jobbe i ordinært arbeidsliv parallelt med tiltaket ditt hos oss. I AFT jobber vi etter Supported Employment (SE) metodikken, hvor et overordnet fokus er ordinært lønnet arbeid. Veiledere bistår med kartlegging, coaching, opplæring, jobbsøk og bistand til å finne en jobb som går overens med egne forutsetninger, interesser og ferdigheter. Deltaker er selv aktiv i egen prosess, og definerer i samarbeid med veileder egne delmål og hovedmål.

Vi tilbyr kartlegging, og eventuell opplæring, i basiskompetanseferdigheter. Du vil få tilbud om flere kurs mens du er hos oss. Vi motiverer og tilrettelegger for utdannelse.

Nordpolen Industrier er en liten bedrift, med høyt kvalifiserte og interesserte veiledere. De vil ta deg godt imot. De vil bidra til at du vil føle deg velkommen hos oss, og gi deg tett oppfølging. Vi tilbyr deg et åpent, varmt og humørfylt miljø i trygge omgivelser.

Arbeid og aktivitet er viktig, men vi tar også vare på hele mennesket. Her er noen sitater fra deltakere som har vært på AFT tiltak hos oss gjennom 2018:

«Jeg har hatt veldig fine måneder hos Nordpolen. Har følt meg hørt og sett, og dialogen har vært veldig god. Det har vært et godt sted å komme til. Takk for at dere har vært så tålmodige».

«Nordpolen er et sted med varme og gode verdier. Jeg har blitt sett og verdsatt i miljøet og det har økt min livskvalitet».

 

Marit Beverfjord

Om du vil vite mer om vårt AFT-tiltak, kontakt meg!