Løft-kurset "Klart jeg kan"

Løft (løsningsfokusert tilnærming) er hovedmetodikken vi benytter på Nordpolen. I løsningsfokusert tilnærming er man opptatt av å se muligheter og utviklingsmuligheter hos den enkelte person. Det sentrale i Løft er at fokus rettes mot de positive erfaringene som allerede finnes i en gitt situasjon, og at man så vurderer mulighetene for å gjøre mer av det samme. I stedet for å spørre hva som er årsaken til problemet, stiller man heller spørsmål om hvordan man kan finne løsninger. Løft-kurset «Klart jeg kan» er et tilbud til våre deltakere, én gang i uka i en periode på 12 uker. To av våre veiledere er sertifiserte til å undervise i «Klart jeg kan»-kursene.

Intensjonen med kurset er at deltakerne skal få innsyn i hvem de er, ved å finne sine ressurser og se sine muligheter. Slik kan de få økt utsyn, bli bedre kjent med ulike yrker og utdanninger, og finne sine muligheter og sin retning. Karriereveiledning og ressursavklaring står sentralt. Deltakerne vil få kompetanse i læringsstrategier som vil sette dem i stand til å sette mål og planlegge hvordan de skal nåes. På denne måten er drømmeyrket innen rekkevidde.

Dette er opplæring og kurs vi tilbyr alle deltakere på Nordpolen Industrier. Vi ønsker også å tilby dette kurset til andre aktører. Vi har god kvalitet og kapasitet på kurset.