Miljøarbeider

Ønsker du å jobbe som miljøarbeider?

Vi har ulike kurs- og opplæringstilbud til våre AFT-deltakere. Et av dem er miljøarbeid. Vi tilbyr både intern arbeidstrening og ekstern arbeidstrening som miljøarbeider.

Vårt tilbud innenfor miljøarbeid er som følger:

  •  Praktisk opplæring og generell innføring i arbeidet som miljøarbeider/arbeidsleder ved vår VTA-avdeling.      
  • Internkurs i miljøarbeid, gjennomføres av erfarne veiledere. Dette miljøarbeiderkurset er en teoretisk innføring og har moduler som: Diagnoser, Hva er miljøarbeid? Hva kan man jobbe med som miljøarbeider?, Hva er livskvalitet, Målrettet miljøarbeid, Kommunikasjon og samhandling, Motivasjon og ressurser, Observasjon, Løft-metodikk, Grensesetting, Kvalitetssikring og journalføring.
  • Arbeidstrening som miljøarbeider/arbeidsleder internt i vår VTA-avdeling.
  • Arbeidstrening som miljøarbeider i en ekstern bedrift, for eksempel en bolig for mennesker med en utviklingshemming eller et dagtilbud for mennesker med psykiske utfordringer. Du vil få veiledning og oppfølging av våre veiledere etter behov.
  • Vi tilrettelegger for, veileder og bistår deltakere som ønsker å ta fagbrev i helsefagarbeider parallelt med arbeidstrening som miljøarbeider.

Mange av våre AFT-deltakere vil jobbe med miljøarbeid, i barnehage eller ved andre bedrifter. Individuell tilpasning er et viktig element i arbeidet vårt. Vårt mål er å gi deltakerne tilrettelaget praksis og en arena der deltakeren kan mestre sin hverdag og få utvikle sin kompetanse. Gjennom praksis og veiledning vil vi synliggjøre ressurser og lokke frem ønsker og forandringer.