Ny start i arbeidslivet!

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tilbud for deg som er usikker på dine yrkemessige ønsker og forutsetninger. Hos Nordpolen Industrier AS benytter vi oss av Løft-metodikken, og det betyr at vi hjelper deg med å finne dine ressurser og ditt mestringspotensiale, gjennom aktiv lytting og etablering av mål. Sammen med deg gjør vi en kartlegging av dine interesser, yrkeønsker, muligheter i arbeidslivet, samt hvilket behov for eventuelle tilrettelegging du vil ha for å fungere i jobb. Gjennom profesjonell veiledning, skreddersydd opplæring, arbeidstrening og kompetanseutvikling skaper du positive endringer som gir deg nye muligheter i arbeidsmarkedet. Målet med tiltaket AFT er å styrke dine muligheter i arbeidsmarkedet, og bistå til at du kommer i gang med en utdannelse eller i fast arbeid.

Arbeidstrening er viktig i AFT. Du vil få arbeidstrening hos oss, som miljøarbeider her på Nordpolen Industrier og i ekstern praksis. Vi har et nært samarbeid med barnehagen Ragnas Hage, samt flere arbeidsplasser hvor du har mulighet for å jobbe i ordinært arbeidsliv parallelt med tiltaket ditt hos oss. I AFT jobber vi etter Supported Employment (SE) metodikken, hvor et overordnet fokus er ordinært lønnet arbeid. Veiledere bistår med kartlegging, coaching, opplæring, jobbsøk og bistand til å finne en jobb som går overens med egne forutsetninger, interesser og ferdigheter. Deltaker er selv aktiv i egen prosess, og definerer i samarbeid med veileder egne delmål og hovedmål.

Vi tilbyr kartlegging, og eventuell opplæring, i basiskompetanseferdigheter. Vi tilbyr opplæring for voksne som har lese/skrivevansker, utfordringer med matematikk og tallbehandling, samt at vi tilbyr norskopplæring for minoritetsspråklige.

Du vil få tilbud om flere kurs mens du er hos oss. Vi motiverer og tilrettelegger for utdannelsene Helsefagarbeider og Barne- og ungdomsarbeider, som du kan starte på eller gjennomføre mens du er hos oss. Veiledere bistår med studiestøtte, tilrettelegging og nødvendig bistand til studiene.

Nordpolen Industrier er en liten bedrift, med høyt kvalifiserte og interesserte veiledere. De vil ta deg godt imot. De vil bidra til at du vil føle deg velkommen hos oss, og gi deg tett oppfølging. Vi tilbyr deg et åpent, varmt og humørfylt miljø i trygge omgivelser.

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe din bedrift.