Samfunnsengasjement og miljøansvar

FOLK I JOBB

Nordpolen Industrier sørger for å få folk i jobb. Vi mener at alle mennesker har en viktig funksjon i fellesskapet. Vi ønsker at mennesker med ekstra ressurser skal synes enda bedre i samfunnet vårt, og vi tilrettelegger så alle kan være i jobb. Vi bidrar til vårt felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb: Inkluderingsdugnaden. Det er viktig at mennesker som har stått utenfor arbeidslivet får en mulighet til å komme tilbake. Gjennom karriereveiledning, gode samtaler og opplæring, samt metoder for å belyse dine ressurser, vil du få bistand på veien tilbake. Vi har fokus på aktivitet, utdannelse og jobb, men glemmer ikke å ta vare på hele mennesket og livskvaliteten. Nordpolen Industrier er en godkjent lærebedrift. Vi gir ungdommer mulighet til å ta en fagutdannelse kombindert med tilpasset undervisning i videregående skole.

EQUASS
Vi er godkjent leverandør av tjenester gjennom eQuass Assurance. Dette er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.
 
MEHAYO
 
Vi har siden 2010 støttet Mehayo, et hjem for barn med utviklingshemming i Tanzania. Mehayo står for Mental Handicap Youth Trust Fund, og er en non-profikk ikke-statlig organisasjon i Morogoro i Tanzania. De gir bistand, hjelp, bolig og støtte til barna og deres familier. Våren 2016 fikk vi et veldig hyggelig besøk av Mehayos leder Linda Ngodi. Barnehjemmet ble opprettet av Linda, en dame med mye mot og et stort hjerte, som reagerte på at barn med et handikap ofte ble forlatt eller skjult i familiene. Vi er stolte over å støtte denne flotte organisasjonen.
 
MILJØ
Vi tar miljøansvar og er opptatt av å ta vare på naturen vår. Som bedrift gjør vi de små viktige tingene i hverdagen, som å sortere avfall, gjenbruke alle materialer vi kan i produksjonen, kjøpe miljøvennlige produkter, kun gå til anskaffelse av el-biler og reiser minimalt (maks 2 flyturer i året). Et av våre mest betydningfulle arbeidsoppdrag er “Eplehøst”. Vi håndplukker epler i Oslos hager. Eplemosten er derfor kortreist og laget av epler som ellers ville gått til spille. “Eplehøst” er laget av 100 % epler. Det vil si at den ikke inneholder noen form for tilsetningsstoffer. Vi er en godkjent Miljøfyrtårn-bedrift, og dokumenterer og oppfyller både lovbestemte krav og krav pålagt av Miljøfyrtårns sertifiseringsordning. Kravene omfatter miljøaspektene energi, avfall, transport, innkjøp og arbeidsmiljø. Vi gjennomfører jevnlig tiltak for å skape en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Mehayo
Previous
Next